Етикет: Сезоните на любовта

Сезоните на любовта

Сезоните на любовта

Пролет изпърхах вятър ли ме вдигна или ти дойде Лято не винаги се случва лятото с онези разтопени небеса не винаги Есен надушил е кошутата еленът и цял е бяг и трепет сторих път Зима чуй тишината в окованите думи е погребано лятото