Етикет: ***платил сметките

***платил сметките

***платил сметките

платил сметките и приседнал да подреди документи, да преброи пари после се килнал за миг без звук със спокойно лице сам синът плаче в другата стая гробари питат за одеяло изнасят вързоп толкоз.