Етикет: В помощ на контекста

В помощ на контекста

В помощ на контекста

ГРОТЕСКА¹  (ит. – grottesco от grotta – пещера) 1. Орнамент от виещи се стилизирани образи на животни и растения, често с демоничен характер, появил се през епохата на Възраждането по подобие на изображения в пещерни гробни разкопки; 2. В художествената литература – похват за изображение на предмети или лица, при което някои черти, действия и…

Прочети цялата статия