Етикет: видео

Видео от премиери на книги и четения на Таня Николова

Петър Чухов чете „АДdicted“

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова

Петър Чухов чете предговора на „АДdicted“

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова

Таня Николова чете „Пръстенът с трите рози“

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова

Петър Чухов чете „Преминаване на качествените изменения в количествени натрупвания“ от Таня Николова

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова

Таня Николова – 10 сек. размяна на реплики с Петър Чухов

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова

Таня Николова чете „Северно разточителство“

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова  

Откриване на премиерата на „Непоръчан портрет“ и представяне на Фондация „Емили“ – Таня Николова

Плевен, 16 февруари 2018 г. Художествена галерия „Колекция Светлин Русев“ „Непоръчан портрет“ и „АДdicted“ Таня Николова и Петър Чухов представят новите си книги Видео Елвира Тихомирова