Етикет: Бреме

Бреме

Зрее нещо в мен на топка свито и уплашено все му се плаче не иска да се усмихва без теб