НА БОТЕВ

Всичко започна с това, че
нямах огънче за цигарата.
Пусках котлона, палих салфетка, мъчих се
и накрая намерих една изфирясала запалка
с лика на Ботев.
Работеше с последни сили
запалих.
Ботьове, огънче,
замествам те
справям се
не е същото
но такова е времето
дребно
и аз такава
никаква
и родината ми такава
счупена
и ти
запалка

 

Таня Николова

Снимка: Национален музей „Христо Ботев”