Литературно четене на Силвия Томова и Таня Николова в „Хамбара“

София, „Хамбара“, 18.01.2024 г., Силвия Томова и аз след литературното четене „Седем гряха“.

Снимка Ирен Петрова

https://fb.me/e/1MSaN85Tw