Автори и представящи ги на Литературните дни на Фондация „Емили“ – Бургас 2023

Участници в Литературните дни на Фондация „Емили“ 2023:

Бина Калс, Борислав Игнатов, Борислав Стоянов, Ваня Вълкова, Венелин Пенчев, Денна Минева, Живка Иванова, Иван Сухиванов, Иван Христов, Калин Михайлов, Капка Кънева, Кева Апостолова, Лилия Христова, Марин Маринов, Марко Видал, Мина Кръстева, Наталия Недялкова, Петър Чухов, Поли Муканова, Светла Ненова, Слави Томов, Таня Николова, Янчо Чолаков.

Авторите на най-новите книги на Фондация „Емили“: