Представяне на 5D романа „ZooM“ в Перник – 28.03.2023

На 28 март 2023 г. в читалище „Зуница 2012“ в гр. Перник беше представен 5D романа „ZooM“ от Светла Ненова с псевдоним Гледна Точка.

„ZooM“ е първият роман в издателския каталог на Фондация „Емили“ и е отпечатан с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Помощ за книгата“2022 г.

Ето какво какво споделя Светла Ненова за срещата си с пернишката публика:

В град Перник, в НЧ „Зуница“, ме посрещна интелигентна, деликатна, любопитна и много емпатична публика. Не очаквах толкова топло посрещане на романа „ZooM“, нито толкова искрен интерес. Задаваха се много въпроси, стана приятна дискусия, и изобщо, прекрасна премиера – очарована съм от тези хора! Специално благодаря на екипа, който управлява НЧ „Зуница“ – енергични млади хора, които правят чудни събития и поддържат културния дух на града! Сърдечно благодаря на Ирен и Мариeла за всеотдайното и професионално посрещане!“