Среща и литературно четене на Таня Николова с ветераните от Дом на ветераните на културата и изкуствата – София