Представяне на книгата „Калейдоскоп“ в НБУ

Новини и събития -Център за книгата, книжарница НБУ

14.06.2022 от 16:30 ч.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА „КАЛЕЙДОСКОП“
С АВТОРИ ТАНЯ НИКОЛОВА, ТЕКСТ, МОНИКА ПОПОВА, РИСУНКИ, И КАПКА КЪНЕВА, ДИЗАЙН НА КНИЖНО ТЯЛО

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата

Водещ:
гл. ас. д-р Екатерина Григорова

Дискутанти:
доц. д-р Калина Христова,
проф. Моника Попова,
Таня Николова

„Тази книга е едно сдобряване с миналото, едно помирение с мен самата и с най-ранните ми поетични опити. Тя заличава пропастта на неосъществените желания и ми носи мир. От позицията на изминалите години погледът ми към написаното е самоироничен, но и с умиление към детински чистите пориви и изказ. Първите ми стихове, естествено, са несъвършени, римите – неумели, стъпките – погрешни, и сигурно вече се чудите защо ги споделям. Просто е. Имах нужда да погледна назад и да се видя каквато съм била.

„Калейдоскоп“ е стихосбирка експеримент. Да я създам, беше предизвикателство. Надявам се да се е получила добре и четенето да ви достави удоволствие.“

Таня Николова