Доц. д-р Калин Михайлов представя стихосбирката „НИЩО“ от Ваня Вълкова – втора част

Доц. д-р Калин Михайлов представя стихосбирката „НИЩО“ от Ваня Вълкова с илюстрации от Ваня Вълкова на Литературни дни на Фондация „Емили“ в зала „София“ на Столична библиотека. София, 24.03. 2022 г.