Литературни дни на Фондация „Емили“ в Столична библиотека

Публикация за литературните дни на Фондация „Емили“ на сайта на Столична библиотека.Благодарим!

https://www.libsofia.bg/event/141/literaturni-dni-na-fondaciya-emili#

https://www.facebook.com/stolichna.biblioteka/photos/pcb.4998375013603853/4998373546937333