Самостоятелна изложба на Моника Попова в Париж

Първата ми самостоятелна изложба в Париж,
носи наименованието на картини от цикъла „РАЗГОВОР СЪС СЪРЦЕТО“ .
Това е една фраза , или състояние, което привзех от една Древноегипетска приказка- „Приказката за корабокрушенеца“, в която един древен египтянин попада на самотен остров и започва да разговаря със своето сърце, като с жив човек.
Това е метафора, която в Древността е била приемана като реалност.
Хората са общували със сърцето си, като с божество.
В съвременния свят, тази практика или чувство е изгубено!
Въпреки това, съществуват хора, които го случват особено с изкуството си.
Това общуване с Бога или този вид творческа искреност, нарекох „Разговор със сърцето“!
Моят разговор с Бога е свързан с няколко теми: – Освен с Др. Египет /поради огромната ми любов към тази Др. Култура/, но и с майчинството / като многодетна майка и преподавател/, както и с любовта и еротиката / като жена и съпруга/.
Изкуството ми се акумулира от личното ми преживяване, от тези 3 теми и това е свят и убежище, което не спира да ме провокира!
Всичко представено в тази първа моя самостоятелна изложба, извън граница, и то в града на Любовта- Париж, е моето най- истинско лице.
Това са картини с огромен личен заряд , картини от моята младост и настояще, заредени с много живот!
В тях има и болка и любов и самоирония и страст и приятелство и женственост… Този култ към женското присъствие, личи и в малките ми рисунки, които са посветени на женската стихия и са назовани с темата „Хала“.
Картините са от 5 творчески цикли, от последните 15 години:
– „Разговор със сърцето“
– „Бес“
– „20“
– „Рисунки преди лягане“
– „Вакуум“.
С тази изложба основно разкривам своята сила, като жена и като рисувач!
автор: проф. д-р Моника Попова НБУ
Откриване- 17.03.22г. от 18ч.
място-Галерията на Българския културен институт в Париж
/по покана на г-жа Десислава Бинева/

Източник: фейсбук страница на Моника Попова