Славейков конкурс 2019 – Таня Николова, ІІІ награда за стихотворението „На Ботев“

8 юни 2019 г., Трявна

Награждаване на лауреатите на Националния конкурс за лирично стихотворение на името на Петко и Пенчо Славейкови

ІІІ награда – Таня Николова за стихотворението „На Ботев“

На Ботев

Всичко започна с това, че
нямах огънче за цигарата.
Пусках котлона, палих салфетка, мъчих се
и накрая намерих една изфирясала запалка
с лика на Ботев.
Работеше с последни сили
запалих.
Ботьове, огънче,
замествам те
справям се
не е същото
но такова е времето
дребно
и аз такава
никаква
и родината ми такава
счупена
и ти
запалка