Снимки от премиерата на „Морз“ в Централен военен клуб на 13.10.2016, София