***Стари плочи

Стари плочи черни слънца висят от тавана
Проблясват завъртат се от вятъра на климатика
Няма да засвирят сладки мелодии за теб
Колекционерските рядкости на сърцето