***Спокоен си

Спокоен си като Нил
Като крокодил до ибис си уверен
А аз не искам да отлитам
Дори не крякам
Пърхам с криле ела изяж ме
С тези лукави очи
С тези безброй лъжи
В голямата уста
С приказки
Нарисувай ми овца
Нарисувай ми жена и роза
Направи ми чай
Не ми прави чай
Нищо не прави
Само не спирай да ме гледаш така
Докато се разплисквам
Навътре Навън