Каменният орел

Всяка сутрин ме чакаш
Кацнал на стълбите
Когато тръгвам си пак там
Може би искаш да ми подскажеш
Че тук свършва моят път
И няма защо повече да те сънувам