Един приятел

Един приятел ми прави показно
Играе си със светулките
С водните кончета и вечерите
В езерото на думите
Изглежда като да се перчи
Но не е така
И аз съм майстор, знам
Просто съм болна от тъга
И не ми се играе
Нито в езерото
Нито в блатото
Ще му се усмихна
Като падаща звезда
За да знае
Че благодаря