МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ХХVІ

Скачените съдове на любовта. Танцуват чайници и колби, двойки радостно шумят и любовта преминава от един в друг, от втори в трети, от пети в десети и така до края на света. Бал на свързаните. Но в началото един мъж държи в ръка сърцето си, докато целува ръка на жената. Тя пък му се покланя. Тези двамата май с никого не са свързани. Патриархална идилия, биха казали циниците. Не, просто любов, бих предположила аз.

02.08.2021 г., 20:07 ч.