МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ V

Моника рисува усмивките от старите ми ленти. Ето ме, тук съм като Кармен, тук съм като Изида, тук съм като свещената крава на изобилието, в което някога съм била влюбена. С огнена рокля, с огнена вулва, в корида с мен.

24.07.2021 г., 2:45 ч.