МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ VІІ

Плета си сянката от наличния материал. Имала съм ревност, станала е копринена. С каквото разполагам, с това плета – може козяк, може памук. Използвам само естествени материали, никога полиестер. После сянката ме поглъща и всичките ми смърти са различни.

24.07.2021 г., 21:27 ч.