МОНИКА РИСУВА ТАНЯ ПИШЕ ІІІ

Моника рисува очи, моите и чуждите. Всички имаме по четири, защото сме с маски. Техните са озъбени – гледат в мен, моята е уплашена – гледам себе си. Коленичила съм и кървя. Червено и синьо. Ножове, облаци, камъни и дъжд. Навсякъде кръстове.

23.07.2021 г., 0:08 ч.