Умъртвяване на егото

ужасни дни

ще отзвучи поредният

шамар по самолюбието

защото коя съм аз

когато всичко тече

когато всичко се променя

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.