Улов

разбита вълна

в скута ми

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Еквилибриум 2012 г. и отпаднало във второто и третото издание.