Роден град

Познати улици

и непознати хора

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.