Очи в очи

гледаме се с празнотата очи в очи

дай едно стихотворение ѝ казвам

тя мълчи

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.