***Над ветрилото

Над ветрилото от облаци

очите на планината

се усмихват

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.