Мим

пози и позиции

чужди гласове

под грима

гримаси

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.