Меланхолия

Смехът

е в другия ъгъл

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.