Инструкция за гасене на червени фенери

 

гасенето на кипнала кръв става

в седем стъпки

със седем звука

без напрежение

вдишване – вземаш от земята

издишване – даваш на небето

(до) погали животното заземи страстите

(ре) отпусни се и твори

(ми) запази равновесие  в мелницата на слънчевия сплит

(фа) чуй сърцето

(сол) отпуши гърло, извиси глас, стани проводник на своя ум и сърце

(ла) ако си готов да видиш третото око ще се отвори

(си) вече си горе

пожарите са минало

радвай се

утре фенерите пак ще светят

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.