Зимна сутрин

дървото се отърси от снега

и се изправи

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.