За хумора и сатирата

хуморът не e културен спам

но за сатирика си е срам

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.