Доволство

Лапичките на котката

Меки

 

Стихотворение  публикувано в първото издание на Морз 2016 г. и е отпаднало във второто и третото издание.