Кино Влайкова

Момче на годините на сина ми
чете стихотворения на сцената
Аз съм само една просълзена леля в салона
сред глъчката на приятелите му
Струвало си е, Влайкова, струвало си е
да ни подариш това кино