Великденският остров

Профилите мълчат
една огромна невидима ограда
от виолетово очакване
пази нещо си
– Отвори се, Сезам! – крещя
– Shshtt, не викай, не е заключено