Новородена трагедия

Не мога да напиша любовно стихотворение
навярно защото любовта не е конкурс за поезия
иначе би трябвало вече да съм го спечелила
или може би все пак е
също така уплашена
и беззащитна
с всяко раждане