Магьосник

Мъдрецът от хълма
се почеса по темето
поглади дългата си брада
ощипа се по носа
нарисува сърце в прахта
обръсна се
и всичко стана розово