Литературен бункер

След много време
излязох навън
разходих се но
оживели нямаше
затова пак
се прибрах
компютърът ми се усмихна с милиони думи
за четене
и аз му се усмихнах с моите
за писане