Гледки от върха

Гледам и не виждам света навън
а той тече, шуми, блести
вълнува се и риби пеят
в невидимото
Понякога ги чувам да ме викат
да им помогна, да разкажа
за песента
за любовта
за звуците във тишината
И аз разказвам ви
за себе си