Високо

Не се страхувам да съм никоя
дебела смешна и сама
не се страхувам да съм някоя
красива умна и добра
Не се страхувам
от провал, успех, щастие, нещастие,
богатство, бедност, любов, самота,
безпътица и път
Не се страхувам
от себе си