Между двата свята

Днес с орела бяхме очи в очи
оказа се по-висок а очите му сини
поигра си с мен както се очакваше
и също както се очакваше
ми беше приятно
Какво следва ли?
Ами да направя нещо различно
и да не се влюбвам в някой измислен
само защото сме поприказвали
и ме е слушал с разбиране
Възможно е и кучетата да спрат да лаят
някога
когато проговоря
и сама отлетя