Лупинг

А пък днес съм щастлива
като разлята река
всъщност от нищо
че валял е дъждът
дори думи в рима
идват ми на ума
а пък ти си на Рила
и рисуваш сега
да си важен е лесно
да си себе си – не
сигурно те обичам
и римувано, и въобще