Делириум

Кирка е интересна дума
от една страна остра
от друга тъпа
облак е същата
мъгла във форма
прекрасно е да можеш да пиеш преди единайсет
тогава 23:45 няма значение
Дон Кихот е литературен образ
а аз не си търся работа
свободна
съм