Връзка ключове за читатели към първото издание на „Морз“ 2016

Аз съм авторът на тази книга и каквото съм искала да кажа с нея е скрито в текста.

Ако решите, че ви е интересно да я прочетете, ще дам няколко ключа за преминаване нивата на разбиране:

  1. Четете я като стихосбирка.
  2. Четете я като сборник разкази.
  3. Четете я като роман.
  4. Четете я като филм.
  5. Вижте отделните кадри.
  6. Разчитайте на асоциациите си или ползвайте Google, за да разберете моите.
  7. Чувствайте! Всичко е лично.

Таня Николова