Владимир Попов / писмо-отказ на поканата за редактор на първото издание на „Морз“ 2016

Драга Таня, прочетох ръкописа ти, той е значително по-богат от предишния вариант като смислово съдържание, което е качество. Същевременно обаче около 150 текста според мен са твърде много за една поетическа книга, макар и добре структурирана по раздели. Друг е въпросът, че заглавията на тези раздели са от различни стилистики и според мен се бият.  Също така не намирам аргументи в защита на подзаглавието „роман от къси и дълги стихотворения“, стои ми претенциозно, макар и изненадващо. За стиховете – имаш много хубави и от кратките, и от дългите особено в Роден край, Апокалипсис и другаде. Тук искам да ти благодаря и за посветеното ми стихотворение, за мен е чест.  Според мен разделите трябва да се намалят от 7 на 6 или дори 5, съответно да отпаднат и текстове. Не знам кой външен човек би могъл да ти помогне в това. За съжаление, аз не мога. Не защото не искам, просто имам много сериозни проблеми, които не ми позволяват да се заема с ръкописа ти. Ами това е накратко. Желая ти успех! И непременно намери все пак още едно външно око да погледне книга ти. Лека вечер!

Владимир Попов