Скъпи читателю

Скъпи читателю,

„Непоръчан портрет“ е стихосбирка, създадена през 2014 г., която си позволявам да публикувам сега като реверанс към фигурата на Редактора в художествения процес. Повечето стихотворения в нея са част и от „Морз“(2016), но книгите са различни. Едната е сатирично произведение, а другата –   книга с поезия.

Когато помолих Петър Чухов да подбере само кратки текстове, той ми върна тази стихосбирка. Публикувам я както съм я получила. Надявам се да ви хареса толкова, колкото хареса и на мен.

С благодарност,

Авторът