Преминаване на качествените изменения в количествени натрупвания

Нивото на скуката
изразено в храна