Мъдрецът от хълма

Почеса се по темето
поглади дългата си брада
ощипа се по носа
нарисува сърце в прахта
обръсна се
и всичко стана розово